Formularze

Postępowanie podatkowe

Postanowienie o wznowieniu postępowania podatkowego

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2017, poz. 201).