Biuletyn VAT nr 9 / 2017 z 2017-09-05

Dodatki

Spis treści

Spis treści dodatku: Zakupy firmowe – rozliczenie VAT na przykładach