Biuletyn VAT nr 2 / 2018 z 2018-02-20

Dodatki

Spis treści

Spis treści dodatku: Kodeks księgowego

Spis treści dodatku: Ściąga księgowgo

Spis treści dodatku: Odwrotne obciążenie w budownictwie – przegląd najnowszych interpretacji organów podatkowych