Biuletyn VAT nr 4 / 2018 z 2018-04-20

Dodatki

Spis treści

Spis treści dodatku: Handel w internecie - skutki rozliczeń VAT - dodatek internetowy

Spis treści dodatku: VAT w samorządznie - przegląd najnowszych interpretacji i orzeczeń z komentarzem - dodatek internetowy