Biuletyn VAT nr 6 / 2018 z 2018-06-20

Dodatki

Spis treści

Spis treści dodatku: Wierzytelności w firmie – jakie skutki ma wprowadzenie od 1 lipca 2018 r. split payment

Spis treści dodatku: Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych - Wyjaśnienia MF - dodatek internetowy

Spis treści dodatku: Ściąga Księgowego