Biuletyn VAT nr 8 / 2018 z 2018-08-20

Dodatki

Spis treści

Spis treści dodatku: Likwidacja lub zawieszenie działalności gospodarczej

Spis treści dodatku: Wyjaśnienia MF - Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności - dodatek internetowy