Biuletyn VAT nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [19 / 22] >

Transakcje zagraniczne

Jak rozliczać import usług – wybrane problemy

W rzeczywistości definicja importu usług oraz warunki, które muszą zostać spełnione, aby nabycie zagranicznej usługi podlegało rozliczeniu przez polskiego usługobiorcę, są nieco bardziej złożone, niż by się wydawało. Podatnicy nadal mają problemy z prawidłowym określeniem daty powstania obowiązku podatkowego, wyznaczeniem kursu przeliczeniowego dla waluty czy korygowaniem importu usług. Wątpliwości powstają, kiedy faktura zostaje wystawiona w terminie, ale także gdy zostaje wystawiona z opóźnieniem.