Biuletyn VAT nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [1 / 1] >

Kasy rejestrujące 2017

Kasy rejestrujące 2017

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej 1. Czy odpłatne przekazywanie pakietów medycznych osobom samozatrudnionym jest zwolnione z ewidencji w kasie rejestrującej Podatnik jest zwolniony z obowiązku ewidencji w kasie rejestrującej odpłatnego przekazania pakietów medycznych osobom samozatrudnionym,