Biuletyn VAT nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [19 / 29] >

Transakcje krajowe

W jaki sposób obciążyć kontrahenta kosztem opłaty administracyjnej

Problem Uiściliśmy w urzędzie miasta opłatę administracyjną. Opłata jest zwolniona z VAT. Teraz, w uzgodnieniu z kontrahentem, chcemy przerzucić na niego koszt tej opłaty. Jak wystawić fakturę? Czy ze stawką zwolnioną, czy też doliczyć VAT 23%? Nadmieniam, że jesteśmy czynnym podatnikiem VAT. Rada Refaktura nie jest w tym