Biuletyn VAT nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [21 / 29] >

Transakcje zagraniczne

Czy można odliczyć VAT z dokumentu SAD zawierającego błąd w nazwie eksportera

Problem Czy jest możliwe odliczenie VAT od importu towarów z dokumentu celnego zawierającego błędy? Dokonaliśmy importu towarów od kontrahenta z Tajlandii. Na dokumencie SAD pojawił się błąd w nazwie eksportera. Pomyłka została zgłoszona agencji celnej, która jest naszym przedstawicielem. Czekamy obecnie na sprostowanie. Kwota