Biuletyn VAT nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [1 / 29] >

O tym musisz wiedzieć

Którzy producenci rolni składają do 31 sierpnia 2017 r. wnioski o zwrot akcyzy

Zwrot akcyzy przysługuje producentom rolnym, którzy zużywają olej napędowy oznaczony kodem CN od 2710 19 41 do 2710 19 49 oraz kodem CN 3824 90 91. Dotyczy to zakupu oleju w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2017 r. Termin składania wniosków za ten okres upływa 31 sierpnia 2017 r.