Biuletyn VAT nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [2 / 29] >

O tym musisz wiedzieć

Od 1 stycznia 2018 r. płyny do e-papierosów i wyroby nowatorskie będą podlegały akcyzie

Ministerstwo Finansów zamierza od 1 stycznia 2018 r. opodatkować akcyzą płyny do e-papierosów i wyroby nowatorskie. MF proponuje wysokość stawki akcyzy dla płynu do papierosów elektronicznych na poziomie 0,7 zł za 1 mililitr tego płynu. Natomiast dla wyrobów nowatorskich, czyli wyrobów, w których składzie będzie tytoń lub susz tytoniowy, stawka akcyzy będzie wynosić 141,29 zł za każdy kilogram i 31,41% średniej ważonej detalicznej ceny tytoniu do palenia.