Biuletyn VAT nr 1 / 2018 z 2018-01-20

dodaj do notatnika < [27 / 29] >

VAT W BRANŻACH

Czy istnieje obowiązek podpisywania faktur VAT RR

Poza fakturami VAT RR wystawianymi przez nabywającego towary i usługi od rolnika ryczałtowego żadne inne faktury nie muszą być podpisywane ani przez nabywców, ani przez sprzedawców. Jedynie wystawiona faktura VAT RR powinna zawierać podpisy sprzedawcy i nabywcy. Brak podpisu rolnika ryczałtowego (lub innej osoby uprawnionej do otrzymania faktury) wyłącza możliwość uznania wystawionego dokumentu za fakturę VAT RR, a tym samym nie przysługuje na jej podstawie zryczałtowany zwrot podatku. Obowiązek ten jest jednak niezgodny z przepisami dyrektywy, ale polski ustawodawca nie planuje zmian w tym zakresie.