Biuletyn VAT nr 1 / 2018 z 2018-01-20

dodaj do notatnika < [3 / 29] >

O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ

Kiedy ulepszenie budynku powoduje utratę prawa do zwolnienia przy jego sprzedaży

Z dyrektywy nie wynika, że użytkowanie budynku przez jego właściciela musi nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu. Aby doszło do pierwszego zasiedlenia, nie tylko wydatki na ulepszenie muszą przekroczyć 30% wartości początkowej. Skutkiem ulepszenia musi być istotna zmiana wykorzystania budynku lub znacząca zmiana warunków jego zasiedlenia. Takie stanowisko zajął TSUE w wyroku z 16 listopada 2017 r. w sprawie C-308/16, Kozuba Premium Selection sp. z o.o.