Biuletyn VAT nr 1 / 2018 z 2018-01-20

dodaj do notatnika < [4 / 29] >

O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ

Unijny Trybunał rozstrzygnie spór o moment powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych

Od dłuższego czasu trwa spór między podatnikami a organami podatkowymi, czy moment wykonania usługi dla celów rozliczenia VAT może wyznaczać data podpisania protokołu odbioru. Zdaniem organów podatkowych i również dotychczas sądów data podpisania protokołu odbioru nie ma znaczenia. Spór ostatecznie rozstrzygnie TSUE. NSA postanowieniem z 28 listopada 2017 r. (sygn. akt I FSK 65/16) zwrócił się do niego z pytaniem prejudycjalnym w tej sprawie.