Biuletyn VAT nr 1 / 2018 z 2018-01-20

dodaj do notatnika < [23 / 29] >

TRANSAKCJE ZAGRANICZNE

Czy refakturę wydatków zagranicznego serwisanta należy rozliczyć jako import usług

PROBLEM Polska firma produkcyjna nabyła od niemieckiego producenta linię produkcyjną. Przez dwa lata polski nabywca ma zagwarantowane przeglądy konserwacyjne wykonywane przez niemieckiego serwisanta. W styczniu 2018 r. odbył się pierwszy przegląd linii. Następnie polska firma otrzymała fakturę od niemieckiego kontrahenta za zakup