Biuletyn VAT nr 1 / 2018 z 2018-01-20

dodaj do notatnika < [28 / 29] >

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY

Czy rolnik zarejestrowany jako czynny podatnik VAT musi przesyłać pliki JPK_VAT

PROBLEM W 2017 r. rolnik ryczałtowy zrezygnował ze zwolnienia i zarejestrował się jako czynny podatnik VAT. Czy w 2018 r. jest on obowiązany do przesyłania plików JPK_VAT? RADA Tak, rolnik ryczałtowy, który w 2017 r. zarejestrował się jako czynny podatnik VAT, jest  obowiązany do przesyłania plików JPK_VAT od 2018 r. Pierwszy