Biuletyn VAT nr 2 / 2018 z 2018-02-20

dodaj do notatnika < [13 / 31] >

TRANSAKCJE KRAJOWE

Jak uzyskać zwrot VAT od zakupów dokonanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej

Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych. Gdy nie może odliczyć VAT, a zakupy są finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy, przepisy dopuszczają odzyskanie zapłaconego VAT. Występując o zwrot, podatnik nie może zapomnieć o wniosku, który musi zawierać niezbędne dane i dołączone dokumenty. Składamy go razem z deklaracją.