Biuletyn VAT nr 1 / 2018 z 2018-01-20

dodaj do notatnika < [8 / 29] >

O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ

Czy można stosować stawkę 0% w przypadku usług polegających na odbudowie i rozbudowie umocnień brzegu morskiego

Usługi polegające na odbudowie i rozbudowie umocnień brzegu Morza Bałtyckiego, świadczone w latach 2011 i 2012 na rzecz Instytutu Morskiego, mogły być opodatkowane stawką 0%. Takie stanowisko zajął NSA (sygn. akt I FPS 2/17 ), który 11 grudnia 2017 r. podjął uchwałę w tej sprawie, kończąc tym samym spór między podatnikami a organami podatkowymi, uznającymi, że należało stosować stawkę 23%.