Biuletyn VAT nr 1 / 2018 z 2018-01-20

dodaj do notatnika < [16 / 29] >

TEMAT NA ŻYCZENIE

Jak ustalić proporcję i preproporcję na 2018 r. i przeprowadzić korektę roczną

W deklaracji VAT-7 i JPK_VAT za styczeń 2018 r. podatnicy, którzy odliczali VAT ustalany według proporcji lub preproporcji, muszą rozliczyć korektę roczną. Pierwszym krokiem jest ustalenie ostatecznego wskaźnika preproporcji i proporcji, który będzie stosowany również do odliczeń VAT w 2018 r. Następnie należy ustalić kwoty VAT naliczonego podlegające korekcie. Do korekty mogą być zobowiązani również podatnicy, którzy zmienili przeznaczenie kupionych środków trwałych.