Biuletyn VAT nr 2 / 2018 z 2018-02-20

dodaj do notatnika < [5 / 31] >

O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ

Kiedy dostawa sznurka do maszyn rolniczych jest opodatkowana stawką 8%

Stawką 8%VAT będą objęte dostawy sznurka, który ze względu na cechy fizyczne i właściwości jest oferowany z przeznaczeniem do maszyn rolniczych. Późniejsze rzeczywiste wykorzystanie tego sznurka przez nabywcę pozostaje bez wpływu na zastosowanie przez sprzedawcę stawki VAT w wysokości 8%. Nie ma podstaw do żądania od nabywcy oświadczenia o przeznaczeniu nabywanego sznurka. Tak wynika z interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 29 grudnia 2017 r. (sygn. PT1.8101.6.2017), w której czytamy: