Biuletyn VAT nr 2 / 2018 z 2018-02-20

dodaj do notatnika < [1 / 1] >

Odwrotne obciążenie w budownictwie – przegląd najnowszych interpretacji organów podatkowych

Odwrotne obciążenie w budownictwie – przegląd najnowszych interpretacji organów podatkowych

Od 1 stycznia 2017 r. usługi budowlane mogą podlegać odwrotnemu obciążeniu. Wynika to z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT. Specjalne zasady opodatkowania mają zastosowanie, gdy nabywane usługi są wymienione w poz. 2–48 załącznika nr 14 do ustawy i łącznie są spełnione następujące warunki: usługodawcą jest podatnik, u