Biuletyn VAT nr 2 / 2018 z 2018-02-20

dodaj do notatnika < [9 / 31] >

O TO PYTAJĄ KSIĘGOWI

Czy w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej można odliczać VAT?

Mam zawieszoną działalność gospodarczą przez 5 miesięcy. Nie zostałem wykreślony z rejestru VAT. W trakcie zawieszenia kupiłem drukarkę. Co zrobić z podatkiem naliczonym od tej transakcji? Nie ma przepisów, które zabraniałyby składania deklaracji VAT w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej. Dlatego radzimy