Biuletyn VAT nr 2 / 2018 z 2018-02-20

dodaj do notatnika < [11 / 31] >

O TO PYTAJĄ KSIĘGOWI

Czy nieodpłatne pakiety medyczne przekazane pracownikom ewidencjonuje się w kasie fiskalnej?

Pracodawca przekazał swoim pracownikom nieodpłatnie pakiety medyczne. Jak taką transakcję należy wykazać w kasie fiskalnej? Należy uznać, że nieodpłatne przekazanie przez pracodawcę usług medycznych pracownikom w ogóle nie jest objęte opodatkowaniem. Takich działań nie uznaje się za sprzedaż. Przy takim założeniu