Biuletyn VAT nr 3 / 2018 z 2018-03-20

dodaj do notatnika < [29 / 34] >

VAT W BRANŻACH

Czy usługi konserwacji urządzeń inżynierii wodnej podlegają odwrotnemu obciążeniu

PROBLEM Podatnik jako wykonawca realizuje roboty polegające na konserwacji oraz naprawie urządzeń inżynierii wodnej. Wystawia fakturę z VAT. Czy faktura od podwykonawcy za przegląd tych urządzeń powinna być z VAT, czy też powinna być wystawiona z adnotacją „odwrotne obciążenie”? RADA Zdaniem GUS usługi konserwacji