Biuletyn VAT nr 3 / 2018 z 2018-03-20

dodaj do notatnika < [32 / 34] >

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY

Jak w JPK_VAT dokonać korekty, gdy podano błędny NIP kontrahenta

PROBLEM W ewidencji i JPK_VAT za styczeń zaewidencjonowaliśmy dwie faktury z błędnym NIP kontrahenta. Teraz otrzymaliśmy faktury korygujące. Czy konieczna jest korekta i jak ją przeprowadzić? RADA Należy skorygować JPK_VAT za styczeń, wysyłając go ponownie. Jeżeli będzie to pierwsza korekta za ten okres, w pozycji „Cel