Biuletyn VAT nr 3 / 2018 z 2018-03-20

dodaj do notatnika < [2 / 34] >

O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ

Polskie przepisy uzależniające prawo do sprzedaży TAX FREE od wysokości obrotów podatnika niezgodne z dyrektywą

Polskie przepisy ustawy o VAT, wymagające, aby sprzedaży tax free dokonywał podatnik, który osiągnął minimalny pułap obrotów za poprzedni rok podatkowy lub zawarł umowę z podmiotem uprawnionym do zwrotu VAT podróżnym, są niezgodne z dyrektywą UE. Tak orzekł 28 lutego 2018 r. TSUE w sprawie C‑307/16. Należy