Biuletyn VAT nr 4 / 2018 z 2018-04-20

dodaj do notatnika < [27 / 30] >

VAT W BRANŻACH

Czy nieodpłatne przekazanie samochodu pożarniczego przez gminę innej jednostce samorządu podlega VAT

PROBLEM Gmina X otrzymała nowy samochód pożarniczy. W związku z tym zamierza nieodpłatnie przekazać dotychczasowo przez nią używany stary samochód pożarniczy zaprzyjaźnionej gminie Y. Czy z tego tytułu gmina X powinna naliczyć VAT? RADA Jeżeli gminie X przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy nabyciu dotychczas używanego