Biuletyn VAT nr 4 / 2018 z 2018-04-20

dodaj do notatnika < [18 / 30] >

TRANSAKCJE KRAJOWE

Czy odszkodowanie za wywłaszczenie pod budowę drogi krajowej jest opodatkowane VAT

PROBLEM Podatnik jest właścicielem gruntów niezabudowanych, które zostały objęte decyzją wojewody o realizacji inwestycji drogowej wydaną na podstawie art. 11a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Za grunty przejęte pod budowę drogi podatnik otrzyma odszkodowanie. Czy