Biuletyn VAT nr 4 / 2018 z 2018-04-20

dodaj do notatnika < [2 / 30] >

O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ

Jakie zapisy w umowie dotyczące split payment są dozwolone

Zapis w umowie zachęcający klienta do zapłaty całej kwoty na rachunek sprzedawcy, z pominięciem rachunku VAT, w zamian za udzielony rabat będzie zdaniem MF dozwolony. Tak wynika z pisma MF z 8 stycznia 2018 r. (sygn. PT8.054.5.2018.TXZ.10E), które stanowi odpowiedź na interpelację poselską.