Biuletyn VAT nr 4 / 2018 z 2018-04-20

dodaj do notatnika < [13 / 30] >

TEMAT NA ŻYCZENIE

Jakie konsekwencje dla rozliczeń VAT podatnika mają nieuczciwe działania jego pracowników, kontrahentów lub osób trzecich

Przedsiębiorca nie zawsze może uniknąć skutków nieuczciwego działania swoich pracowników czy kontrahentów. Musi zapłacić VAT z faktur wystawionych przez pracownika, gdy zostały wprowadzone do obrotu, nawet jeśli nie dokumentują rzeczywistej sprzedaży. Jeżeli nie dysponuje odpowiednimi dokumentami, straci również prawo do zastosowania stawki 0%, gdy po wydaniu przewoźnikowi towar przeznaczony do wywiezienia za granicę zostanie skradziony. Nie zawsze jednak kradzież towaru musi mieć negatywne skutki dla rozliczeń VAT.