Biuletyn VAT nr 4 / 2018 z 2018-04-20

dodaj do notatnika < [22 / 30] >

VAT W BRANŻACH

Czy gmina, sprzedając nieruchomość, zawsze rozlicza VAT

Za sporną uchodzi kwestia, czy dokonując dostawy nieruchomości nabytych z mocy prawa, jednostka samorządu terytorialnego (zwykle gmina) działa w charakterze podatnika. Zdaniem organów podatkowych i niektórych sądów gmina nie działa w obrocie cywilnoprawnym jako organ władzy publicznej, a tym samym sprzedaż podlega VAT. Dodatkowo za opodatkowaniem przemawia konieczność uniknięcia zakłócenia konkurencji.