Biuletyn VAT nr 4 / 2018 z 2018-04-20

dodaj do notatnika < [2 / 2] >

VAT w samorządznie - przegląd najnowszych interpretacji i orzeczeń z komentarzem - dodatek internetowy

VAT w samorządzie

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (art. 15 ust. 6 ustawy o VAT). Regulacja ta