Biuletyn VAT nr 4 / 2018 z 2018-04-20

dodaj do notatnika < [8 / 30] >

AKTUALNOŚCI

Kantory bez kas rejestrujących do końca 2018 r.

Podmioty świadczące usługi wymiany walut na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych miały być objęte obligatoryjnym obowiązkiem ewidencjonowania obrotów na kasie rejestrującej od 1 kwietnia 2018 r. Ministerstwo Finansów wycofało się jednak z tego poprzez nowelizację