Biuletyn VAT nr 4 / 2018 z 2018-04-20

dodaj do notatnika < [9 / 30] >

AKTUALNOŚCI

Zmiany w prowadzeniu ewidencji wyrobów akcyzowych

Określono dodatkowy zakres danych, jakie powinna zawierać ewidencja prowadzona przez podmiot  prowadzący  skład  podatkowy,  który  magazynuje  susz  tytoniowy  nieopodatkowany  akcyzą  poza  składem podatkowym. Umożliwia ona ustalenie ilości suszu tytoniowego przemieszczanego z i do składu podatkowego oraz miejsca i adresu