Biuletyn VAT nr 4 / 2018 z 2018-04-20

dodaj do notatnika < [11 / 30] >

O TO PYTAJĄ KSIĘGOWI

Jak zaewidencjonować zwrot zaliczki pobranej od osoby fizycznej i wykazanej w kasie fiskalnej?

Podatnik musi zwrócić zaliczkę pobraną od osoby fizycznej i zarejestrowaną w kasie fiskalnej. Jak ma udokumentować taką operację? Przepisy jasno określają, jak wygląda procedura zwrotu towarów i uznanych reklamacji towarów i usług, które skutkują zwrotem zaliczki, oraz jak dokonać korekty ewidencji w przypadku