Biuletyn VAT nr 5 / 2018 z 2018-05-20

dodaj do notatnika < [1 / 27] >

O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ

Czy należy zgłosić rachunek VAT do urzędu skarbowego

Od 1 lipca 2018 r. podatnicy będą mogli stosować mechanizm podzielonej płatności (split payment). Do rachunku rozliczeniowego podatnikom zostanie otworzony rachunek VAT. Przepisy ustawy o NIP nie zwalniają wprost podatników z obowiązku zgłoszenia tego rachunku do urzędu skarbowego. Zdaniem MF podatnicy nie będą mieli obowiązku zgłaszania rachunków VAT do urzędu skarbowego.