Biuletyn VAT nr 5 / 2018 z 2018-05-20

dodaj do notatnika < [2 / 27] >

O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ

Czy nadal należy ustalać stawki VAT dla dostaw ciastek w zależności od terminu przydatności do spożycia

Różnicowanie stawki VAT dla wyrobów ciastkarskich i ciastek świeżych jedynie według kryterium ich „daty przydatności do spożycia” co do zasady nie jest sprzeczne z prawem wspólnotowym. Jak się wydaje, spór w tym zakresie przeciął zarówno wyrok TSUE z 9 listopada 2017 r. w sprawie C-499/16, jak i wyrok NSA z 25 stycznia 2018 r. (sygn. akt I FSK 1155/15). Nie rozwiązano jednak wszystkich wątpliwości.