Biuletyn VAT nr 5 / 2018 z 2018-05-20

dodaj do notatnika < [17 / 27] >

TRANSAKCJE ZAGRANICZNE

Jak rozliczać zaliczki wpłacone z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów powiązano generalnie z chwilą wystawienia faktury. Zasada ta dotyczy jednak wyłącznie faktur dokumentujących dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia. Nie ma natomiast zastosowania do faktur potwierdzających wpłatę zaliczki na towar. Wystawienie faktury zaliczkowej z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie powoduje zatem powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. W konsekwencji taka faktura nie stanowi również podstawy do powiększenia podatku naliczonego.