Biuletyn VAT nr 5 / 2018 z 2018-05-20

dodaj do notatnika < [12 / 27] >

TRANSAKCJE KRAJOWE

Czy umorzenie wierzytelności zwalnia dłużnika z korekty odliczonego VAT

PROBLEM W styczniu 2018 r. spółka kupiła towar i odliczyła VAT z faktury dokumentującej jego zakup. Ze względu na przejściowe problemy finansowe spółka nie opłaciła jednak tej faktury. Z uwagi na wieloletnią współpracę, na początku kwietnia 2018 r., kontrahent zgodził się na umorzenie wierzytelności wynikającej z wystawionej