Biuletyn VAT nr 5 / 2018 z 2018-05-20

dodaj do notatnika < [7 / 27] >

O TO PYTAJĄ KSIĘGOWI

Co ma zrobić podatnik, który nie zgadza się z korektą deklaracji podatkowej przeprowadzonej przez organ skarbowy?

Podatnik dostał zawiadomienie z urzędu skarbowego, że urzędnicy zrobili korektę jego deklaracji VAT-7. Zdaniem podatnika urząd się pomylił. Co podatnik powinien zrobić w takiej sytuacji? Podatnik ma 14 dni liczonych od dnia doręczenia mu kopii skorygowanej deklaracji na złożenie sprzeciwu. Jeśli to zrobi, uznaje się, że