Biuletyn VAT nr 6 / 2018 z 2018-06-20

dodaj do notatnika < [1 / 2] >

Wierzytelności w firmie – jakie skutki ma wprowadzenie od 1 lipca 2018 r. split payment

Wierzytelności w firmie – jakie skutki ma wprowadzenie od 1 lipca 2018 r. split payment

1 lipca 2018 r. zostanie wprowadzony - ustawą z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dalej ustawa zmieniająca z 15 grudnia 2017 r.) - system podzielonej płatności, czyli split payment. W przypadku korzystania przez płatnika z tego systemu płatność za fakturę będzie