Biuletyn VAT nr 6 / 2018 z 2018-06-20

dodaj do notatnika < [21 / 24] >

VAT W BRANŻACH

Jak rozliczyć budowlane naprawy gwarancyjne wykonane za pośrednictwem podmiotu trzeciego

PROBLEM Przedsiębiorca (zarejestrowany jako czynny podatnik VAT) był głównym wykonawcą budynku. Po pewnym czasie inwestor zgłosił przedsiębiorcy konieczność dokonania napraw gwarancyjnych, których wykonanie zlecił innej firmie. Czy firma ta powinna wystawić przedsiębiorcy fakturę ze stawką 23% czy z odwrotnym obciążeniem? RADA