Biuletyn VAT nr 6 / 2018 z 2018-06-20

dodaj do notatnika < [3 / 24] >

O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ

Kiedy przedłużenie zwrotu VAT jest skuteczne – najnowszy wyrok NSA

Zagadnienie przedłużenia terminu zwrotu VAT zawsze budziło duże emocje. Z jednej strony organy podatkowe twierdzą, że potrzebują czasu na zweryfikowanie prawidłowości rozliczeń (i z przyczyn technicznych, i z uwagi na procedury, np. wystąpienie do zagranicznej administracji podatkowej) oraz że skala wyłudzeń VAT wymusza ostrożność przy dokonywaniu zwrotu podatku. Z drugiej strony - wstrzymywanie zwrotów VAT może prowadzić w skrajnym przypadku nawet do utraty płynności finansowej danej firmy, a organy podatkowe mogą wielokrotnie przedłużać termin zwrotu. Powstaje pytanie, kiedy przedłużenie terminu zwrotu jest skuteczne.