Biuletyn VAT nr 6 / 2018 z 2018-06-20

dodaj do notatnika < [10 / 24] >

TRANSAKCJE KRAJOWE

Kiedy umowne przesunięcie terminu płatności wpływa na obowiązek korekty w ramach ulgi na złe długi

Nieuregulowanie należności wynikającej z faktury w ciągu 150 dni od ustalonego terminu płatności umożliwia wierzycielowi korektę podstawy opodatkowania oraz podatku należnego. Natomiast dłużnik jest zobowiązany do korekty odliczonego VAT z nieopłaconej faktury. Na mocy uzgodnień między stronami transakcji termin płatności za fakturę może być wydłużony. Skutkuje to ponownym rozpoczęciem biegu terminu wyznaczającego okres dokonania korekty. Skuteczne przesunięcie terminu płatności wymaga jednak dokonania tego jeszcze przed upływem 150 dni liczonych od pierwotnego terminu płatności.