Biuletyn VAT nr 9 / 2018 z 2018-09-20

dodaj do notatnika < [4 / 24] >

O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ

Jak klasyfikować opłaty wnoszone przez firmy transportowe dla powiatu za zniszczone drogi

Opłaty uiszczane na konto jednostki samorządu terytorialnego przez firmy transportowe, których pojazdy ponadnormatywne wykorzystują i niszczą drogi na terenie powiatu, to wynagrodzenie za odpłatne świadczenie usług. Nie można ich uznać za darowiznę na rzecz powiatu czy odszkodowanie za zniszczenia. Od pieniędzy wpłaconych z tego tytułu przez firmy transportowe powiat będzie musiał rozliczyć VAT. Takie stanowisko przedstawił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 2 lipca 2018 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.166.2018.2.MN).