Biuletyn VAT nr 9 / 2018 z 2018-09-20

dodaj do notatnika < [17 / 24] >

TRANSAKCJE KRAJOWE

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży voucherów

PROBLEM Podatnik świadczy usługi kosmetyczne. Zamierza wprowadzić voucher na te usługi. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy oraz obowiązek zaewidencjonowana na kasie fiskalnej - w chwili sprzedaży vouchera czy wykonania usługi? RADA W przypadku sprzedaży voucherów niezwiązanych z nabyciem konkretnej usługi,