Biuletyn VAT nr 9 / 2018 z 2018-09-20

dodaj do notatnika < [16 / 24] >

TRANSAKCJE KRAJOWE

Czy zawarcie umowy ubezpieczenia grupowego dla pracowników przez przedsiębiorcę powoduje obowiązki w VAT

PROBLEM Jako przedsiębiorca zawarłem umowę ubezpieczenia grupowego dla swoich pracowników. Składki są potrącane z wynagrodzenia. Czy poprzez zawarcie takiej umowy świadczę na rzecz moich pracowników usługi, które podlegają VAT? RADA Zdaniem organów podatkowych w przedstawionej sytuacji nie dochodzi do świadczenia przez Pana