Biuletyn VAT nr 9 / 2018 z 2018-09-20

dodaj do notatnika < [2 / 24] >

O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ

Jak uzyskać zwrot zagranicznego VAT

Wnioski o zwrot zagranicznego VAT składamy za dany rok do 30 września roku następnego. 30 września 2018 r. mija termin składania wniosków o zwrot VAT od zakupów dokonanych za granicą w 2017 r. Mimo że w tym roku termin ten przypada w niedzielę, zdaniem MF nie jest przesuwany na poniedziałek, gdyż w tym przypadku nie mają zastosowania przepisy Ordynacji podatkowej.