Biuletyn VAT nr 9 / 2018 z 2018-09-20

dodaj do notatnika < [3 / 24] >

O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ

Czy dłużnik może opłacić ubezpieczoną fakturę na rzecz ubezpieczyciela z wykorzystaniem split payment

Zdaniem Ministerstwa Finansów dłużnik nie może dokonać wpłaty w ramach regresu ubezpieczeniowego na rzecz ubezpieczyciela z wykorzystaniem split payment. Jednak MF nie wypowiedziało się już, czy w przypadku dokonania przez dłużnika płatności na rzecz ubezpieczyciela z wykorzystaniem tego mechanizmu ubezpieczyciel będzie na podstawie art. 108a ust. 5 ustawy o VAT solidarnie odpowiadał za niewykonanie zobowiązania podatkowego ubezpieczającego? Dlatego na razie zakłady ubezpieczeń muszą się liczyć z ryzykiem odpowiedzialności solidarnej w związku z otrzymywaniem płatności dokonywanych w ramach regresu ubezpieczeniowego z wykorzystaniem split payment.